אחד מאלף

אתה נופל כמו גשם, בין הטיפות.

נופל על הכביש המהיר,

ביום סגרירי ואפל.

אף אחד עליך לא מסתכל,

ואף אחד אותך באמת לא סופר.

כי בסך הכל אתה רק אחד מאלף,

שאיבד את דרכו אל האושר...