הודיה כהן

בת 17.5, דרומית, כותבת גם באתרים 'ביכורים' וב'ללא תולעים' "איך אמא אדמה לא מפייסת בין בניה"(סגיב כהן, מרגלית צנעני.

דוד מיוחד

(לא) מפקירים שבויים בשטח?!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה