ינון מגיר

אני חושב שאני לא יכול לתאראת עצמי בריבוע הקטן הזה אני חושב שאנשים ידעו מי אני מהכתיבה שלי

אני שונא אותך

קמה מדינה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה