סוערה בת חורין

סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם.

את הצֵבע ההוא

זכיתי באור- והפקרתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה