בגיל מאה ועשרים, כשאעלה לשמים וישאלוני מה עשיתי בימי חיי עלי אדמות, אני יודעת שאוכל להשיב בלב שלם: אהבתי.