כשיגעתי בחיפושי אחר מלוכה וארמונות שיש והיכלות פאר מצאתי אותך, סוחב אחריך את האתונות, מאושר כבן מלך.