זה נכון שסיפרתי את הכאב למחברת שיכולה לשאת הכל... ... אבל אתה טועה, זה לא אומר שכעת אני כואבת פחות ממך.