וסוף הלילה, בחובו מה יטמון? איזו בשורה כוכב הבוקר יביא? אולי משב רוח רענן ונכון, כנבואת נחמה שאומר הנביא --- בינתיים את לילותי השקטים ממלאות תהיה, צפיה ותפילה לבוקר חדש, אחר מהבקרים הם נחלתי המוכרת לאחרונה. אף את האשמורת הזו של סוף הליל מלווה תקווה רוגעת ומעודנת שבוקרו המאיר, החזק כאיש חיל ינשקני בנשיקת חיים מעוררת. נתבדתי לא אחת והתייתמו תפילותי נותרו לבדם באולם התפילות שבמרום ובכל זאת קריאתי, חזקה אך דוממת את הלילה הזה, גם אותו, היא תחתום. --------------- אדר ה'תש"ס