חזרתי לשם וכמעט הכל היה שונה אם לא הייתי יודעת הייתי חושבת שאני במקום אחר שלא הייתי פה. שלא נולדתי פה. שלא מתתי פה. אך לזיכרון יש משרתים רבים והריח- למרות ריחות הליבלוב והפריחה הריח המחניק של הרקב והשריפה ריחף באוויר כעיט החג מעל טרפו במעגל תמידי ואינסופי. הריח הזכיר לי שחזרתי לש ם והכל היה שונה כמעט. --------------------------- תשרי תשנ"ה בעקבות שיחה של אשת עדות למשלחת נוער לפולין.