בבקרו של מועד עת ישאו כהנים כפיהם ארכין ראשי--- מהורהרת. מעוטפת טלית פשתן וריחה מתוק וישן ניחוח ילדות. בבקרו של מועד עת ישאו כהנים כפיהם ותפילתם תרון תחנונים מבטי, חצוף, יתגנב מבין שיפולי טליתו לחזות בקדש ברעדה וחיל. ועתה, בבקרם של מועדים לא שמחה בלבי או קדושה הדוחה את האבל כל שיש לי להתעטף בו הוא הזכרון. חגי תשרי התשס"ג.