את קשתך נתת בעננִי שלי ושקט שרר בכל. צבעיך פארו את קדרותי וההרמוניה שכל כך חסרה לנו הפציעה לכמה רגעים קסומים הבליחה למספר שניות של חסד העניקה לאפרוריות יופי וגון ונעלמה. עם התפוגג ההדר שנית, סערה.