לחשי תפילת קבע
 
 
לו רק היית יודע
כמה אני מנסה
בכל כוחותי
לספר לך דברים
בלי שאחשד בבנאליות
או חזרה על עצמי
כמגמגמת מנטרה קבועה
בפשטות בלתי נסבלת,
כאילו אני יורקת את המילים
בדעת מוסחת
וללא עומק הכוונה...
 
בא, תגיד לי אתה
איך לומר
"אני אוהבת אותך"
כך שתרגיש
שאני מכוונת למשהו
אחר
 חדש
  עצום יותר
מאתמול?