"הווי דן את כל האדם לכף זכות"- פרקי אבות.    בכלל זה אף את עצמו...  ----------------------------------------------- בעשרים וכמה שנות חיי הרבתי בנשיאת כפיים ובתפילה ונהי ביקשתיך, אלי שתיטיב עמי. והיום- לא ישתנו תחנוני אך על בקשתי דעת עשות טוב כלפי בוראִי ונבראיו אוסיף את זאת: תן לי, אלי את הבינה והכח שאדע להיטיב עמי.