על שאלתך הייתי עונה בחפץ לב, אם רק הייתה מסתיימת בסימן שאלה ולא בסימן קריאה...