סימני הדרך הובילו אותך בדרך הארוכה ללבי חבל שהחצים שלהם פצעו אותו...