זהר עכוז-תזזית

אני עכוז תזזית, אני מוטל בצל עיני המרצדות בוהות בחוץ, בפנים קופצות המחשבות כמו נתזים מקיר לקיר ללא מקום,

מים רוקדים

עכוז תזזית, מוטל בצל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה