השמש לוהבת הרחק בשמים / ענן שחולף עם הרוח נחיל דבורים עצלות, בינתיים,/ מרקדות לצלילי המלוח בגן, הפרחים שותים מן המים / בינות לעצי התפוח נמים הם כולם תנומת צהריים / והשמש רק היא לא תנוח עכשיו עייפה ולצד מערב / מבקשת השמש לכרוע בבית הילדים השקט הרב / רומז שעתה עת מרגוע וזוג אוהבים אחוזי ידיים / אורבים לבוא חשכה וברוש וכדור ליד אופניים / ושמש שתש כוחה עכשיו השמש שוקעת למטה/צונחת לה מגבוה. שני ילדים שבים הביתה / נותנים לעוד יום לגווע הרחק בשמים הבזק שמופיע / פורח,פורש עלעלים רוכב על גבי קרניים ששמש / בנתה כסולם גנבים. עכשיו השמש הגיעה לארץ / נסתרת בתוך פטרייה וילון עננים של פיח והרס / בנו לה כמו מטרייה הבזק מסנוור מבשר פני המוות /שורף כאש גהינום השמש עכשיו הגיעה לארץ / רק אפר בכל מקום עכשיו השמש ממש נעלמה / הפציעו קדרות וצער וכעס ופחד שרק מלחמה / יכולה להותיר בלב נער חורבת בנאדם מעוות ועיוור / כורע בים של דממה בוכה,מגשש ואיש לא עונה / השמש עכשיו נעלמה The Sun Is Burning I. Campbell, 1964 The sun is burning in the sky Strands of clouds go slowly drifting by In the park the lazy bees Are joining in the flowers, among the trees And the sun burns in the sky Now the sun is in the west Little kids go home to take their rest And the couples in the park Are holdin' hands and waitin' for the dark And the sun is in the west Now the sun is sinking low Children playin' know it's time to go High above a spot appears A little blossom blooms and then draws near And the sun is sinking low Now the sun has come to Earth Shrouded in a mushroom cloud of death Death comes in a blinding flash Of hellish heat and leaves a smear of ash And the sun has come to Earth Now the sun has disappeared All is darkness, anger, pain, and fear Twisted, sightless wrecks of men Go groping on the knees and cry in pain And the sun has disappeared