עניותי נקיה מאיפור נטולת עדיים בקוים נקיים מדגישה קמטים טהורת מבע יחפה, בבלויים... כנה, אמיתית, נוקשת מבטים. והיא עניותי אניותי כולה ענווה ויושר ופכחון וממנה אברח כמו ההמון מדפק על שערי נחתומים בצאת מועד הגאולים להמיר במהרה את לחם העוני לזה המוגש על שולחן מלכים.