בספר התורה החדש כתבו בצד אחד: ובצד השני: "לעילוי נשמת הנפטרים" "יבדלו לחיים ארוכים". כשספר התורה החדש סגור, שני הצדדים קרובים נושקים ולא כל כך ברור ההבדל בין החיים למתים (לכבוד ספר התורה החדש עשינו מסיבה, ואיש אחד פתח את הספר והרים אותו גבוה גבוה...) כשראשי רימונים שקשקו ממרומים ובתווך קלף זקוף ומתוח- אז הבנתי שההבדל בין החיים למתים הוא בספר תורה פתוח.