את הצבע ההוא שהחביא, שהסתיר שכיסה את הכל בשכבה חיננית. את השכבה ההיא אשר הסוותה ועטפה את הכעור- הסרתי בלהט, ביד כה גסה וחשפתי את האסור. אולם אתה בעדנה ותבונה וברוך כה קשוב כיסית את מה שנחשף בבלי דעת העטת עליו מלבוש של יופי ואותי- בוכיה, מבוהלת ותועה אספת, אוהב, לחיקך.