בגווׁע רגשות הלב וסערות הגוף הרדום, עם הירדמות רגעי הקסם והתעוררות האפור העגום. בחלוף טעם השתוקקות ורפרוף אצבעות דואב כששככו תחושות ידיים ותם מגע של עצבות וכאב בהתפוגג לרוחות ניב שפתיים ונשכח טעמן הצורב--- בגווׁע רגשות הלב עת רגעו סערות הנפש והגוף אתה הכית על חטא ואני... אחרי מות כל אלה קדושים אמרתי. טבת התשס"ג.