ניצן ופרח

אני בן אדם. הפתעה.

הדרך חזרה תמיד קשה יותר

עיניים6

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה