ניצן ופרח

אני בן אדם. הפתעה.

ביום שנעלמו האותיות

לידה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה