(בעקבות סדנה עם אילה אברהמי)

כבת דמותי
שבמים הרוטטים         
שאיני יודעת עליה דבר
כשאין מבטינו נפגשים       
וכמה יודעת את עלי
    משפניתי והלכתי       
משאירה אותך
למעינות רחוקים   
ללגימה מרווה בימי שרב
להרגיע כוויות      
לפּעמים  
שמתחשק לטבוע.