(גטין מה)" אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהן"

לאחינו

*אני עומדת
ושוקלת ומודדת ומדייקת
אבנים שלמות וצדק
מניחה בזהירות
עורמת נשמות על כפות המאזניים
ופוסקת:
יתר על כדי דמיכם
הצועקים אלי יום יום-
אל תעמדי!

(על המקח.
על הדם.)


**ועכשיו עיניים צרובות מזכירות לי
את משקלכם במאזני הלב
אבן שלמה (שיש קר) - וצדק
(ופחדים ותקוות ועיניים של אבא ואמא ואישה וגעגועים ושתיקות ואתם
שמכריעים את כולם)

___________________
*נכתב לפני החתימה על עסקת חילופי השבויים.
**נכתב היום, לאחר הבאת הגופות לישראל.