רוחות מתנגשות

בין דרום לצפון

סוערות, מבקשות

משנות כיוון.

בחשכת ליל אלול

רואים גם כוכבים קטנים

בשביל לא סלול

תחפשי סימנים

בין אמת לשקר

בפסיעה נבוכה

טרם בוקר

טרם סליחה.

עונות מתחלפות

הערפל מתבהר

ודרכך מקיצה בחיוך של עפר

תפלסי נתיבך בינות לתקופות

בין רעד עלה נושר

לרפרוף כנפי פרפר.