כשחווה

הולכת בשדה

לחפש את בראשיתיותה

בוקעות יללות הנחשים

מן האדמה

הם רוגמים אותה בתפוחים

והיא משסה בהם את כל תאוותיה

 כי מה כבר יש לה להפסיד?