ניצן ופרח

אני בן אדם. הפתעה.

על הלחם לבדו ישב האדם

על עצים ואבנים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה