ניצן ופרח

אני בן אדם. הפתעה.

כי האדם עץ השדה

שברי מראה

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה