גולו

הגיטרה ישבה בחוץ וחיכתה

אהבה; הצעת הגשה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה