גולו

אהבה; הצעת הגשה

הגיטרה ישבה בחוץ וחיכתה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה