ואני נמצאת במקום היפה ביותר בעולם

כשאתה לא כאן,

ותשעת הקבין ניטלין אחד אחד.

 

כי כמה יופי נשאר לעולם

בו אתה לא קיים?

 

 

 

13/6/02  , פסטיבל ישראל.