בעז דרומי

...סרפד ותה ורוח הקדים.

שלג

'אל יאוש'

קישורים שאקח עימי
תנועה לתורה מנהיגה
עולים מעלה