בעז דרומי

...סרפד ותה ורוח הקדים.

מתוך ההפיכה

מילים הן חומר

קישורים שאקח עימי
תנועה לתורה מנהיגה
עולים מעלה