טוב

אכתוב לי

שיר רטוב

עם מליחות הדמע

עם מתיקות ההתחלה

 

משהו מרגש כימה

מבצבץ עלה ירוק

עלה של צחוק ועצב

 .פורט על הנימה

 

וטל יורד

   טיפות נוגות

על כרי הדשא

כמעטפת זכוכית

 .לשמר את היפה

 

אדם חולף אדם בא

קשה היא רגע הפרידה

נישוק לוטף ופף

  ...היה כלא היה

 

קמל עלה ירוק

קמלו גם הדמעות

טיפות הטל האחרונות

המליחות נספגה

מזמן מזמן באדמה

משהו אחר כבר יבצבץ

משהו מתוק