הטרחת עט

בזבוז מילים

כתיבה לבטלה

כך כותבים הכל, במחילה

ואותי תוקפת חלחלה.