בני בכורי איכה?

ולא נשמעת כל קול ענות

אף חלושה

דממה.

 

נדם קול פעימות בכור

נשמט גופו מן החיים

תלתלי זהב וטיפות המור

נזלו כצוף דבורים

ועוקץ בצידם

נפל קרבן אדם.

 

בחצות עבר הרחש רוח אלוקים.

פיסת אדם, צרר איתו בצרור המוות

נישמות הבכורים.

 

בין להב השמיים לליל חצות קודר,

ניכרה קבר חדש ניכרע במעדר

בזעקה אילמת עלה על עב אפל

בהשאירו למטה: בורות, בורות, שפל

שלשלת של בכורים

ויד ה´ רמה

תהום מצריים

צעקה!

 

 

 

 

 

 

ומעל הזמן

ומעל כל המתים

ישבתי וחיברתי

אלו השירים

יש לזכור! נרחם על רחמנים

ולא על אכזרים.