רוצה להשתחרר, רוצה לברוח

מכל כבלי העולם הזה

אך הם קושרים אותי חזק

בכוח

ואני איך אוכל אליהם להתנגד

 

רוצה לעוף

לפרוש כנפיים

להמריא אל השמיים

אבל קשה לי

 

אני ציפור שבורת כנפיים

רוצה להיות חופשית

 

מה אוכל לעשות

איך אלמד לעוף מחדש

ואני ציפור שבורת כנפיים

רוצה להיות חופשית