אפלולית על היקום ערב חורף רך

חודר לעצמות

נבקעו תהומות כלבת ים שלגים

בלובן הגלימות

הטהורות הבהירות המצוחצחות בהילתן

היטב היטב הולמות

זה סדין הליל הבוהק במערבולת

סופת התהומות

טרם פס ראשון של שחר קפץ הבחור

צולל בחלומות

מרחף קדימה נישא בסערה הרחק הרחק

שואף בלגימות

      גדולות את קור הקרח מתמכר לליל

ליל מבכה על מות