מחר אני עוזב תאמרו יחזור

אולי אתם צודקים, אבל

בין כך או כך יבוא מחזור

ונפרד כולנו לשבבים, חבל

 

מחר אני נוטש ראשון

במאבק הזה אין תור

תביטו בי בעד אישון

אצלכם הכסף משחק. אצלי החור

 

דברי הם הבל; הבל הבלים

דברכם כזבים מכוזבים

את שלי ישלו בחבלים

שלכם יושלכו לזאבים

 

מחר אני עוזב

מדשדש בבוץ

כל האדם כוזב

כל האדם רבוץ

 

 

אף לא דמעת ברזל

אחרון הזאבים.

 מחר אני הייתי

זיכרון של העבר.

מחר אני עוזב סופית

יוצא מן הבועה.

אם אפגוש את אסופית

היא איתי במרכבה.

חרף חורפים רבים

אני איני נשאר.