ש

בנדודי עננים ריקים מגשם ממשי

תחוש בתרכיז גלותי

המון המטר שמעל

ז

  ב

      ת

ח

 ל

     ב

ו

 ד

    ב

        ש.......(שלולית עכורה)

  

וכשתחזור כבקבוק יין ריק

אל-תשכח המחלץ

שכחנו מרוב שֹכרה אי-

שם!

 ועודנו פקוקי ארץ

 

                                                               בהצלחה בארץ השנהב