נבוכים פוכרים ופקים

ידיים תלויות וברכיים כפופות

שלד זרד..דמות נמלה מעופפה

שמש שדופה וקרניים פזורות

וקול יללת נמיות.

 

אמצע הלילה בודד בערבה

בוש בגופי הלא למוד השרדות

עורי עדין מאנפף ברוח

נושם קרירות כפור על מכוות

שמש-חרס קרני צור אדומות.

 

ניצב על בימת החיים

פיק ברכיים אוחזני ברעד

סמרמורת עוברת בגב

וחיל אשמנים מחלחל

גולגולת לובנת באופל.

 

שלדים ורוחות רוחות ושלדים

פה מעורה עטר עלי פיהו.

עצים מקוששים מוכנים למדורה

"בואו אחיי הקבצו בודדים

אזרו עז ועלו על בימת החיים"