נר חנוכה דולק,

והרוח אותו מהבהבת.

כשהאור האחרון יסתלק,

תזכור בני שאוהבת.

אל תפחד כשהנר יכבה,

אל תבכה-

הן אתה מכבי קטן.

 

שיר איתי שיר בן

שתצמח לך שן.

 

כבתה אין זקוק לה. לה לה

כבתה אין ז...