דברתי דברתי

אילם לשתיקות

אמרה לי: "עצור

     "נשום עמוקות    

 

שתקתי לנצח חתום

באש דברתי

"אמרה לי:"דבר

נשתכחה חכמתי.

 

נסתלקה ממני

כשובל גלים נעלם

מתנפץ אל החוף

ונכלם.

 

אוושת אדוותיה

לחש ימים

שתיקה ודיבור

עמומים.