הכה צור בסלע

לצידו ילודה מצלע

הבריק ניצוץ

נדלק המוץ

אש   אש

אדם התאושש

"בורא מאורי האש"