אמרת לי בתקיפות השאר

וכי סומתא עד עוור

וכי לבבך איננו ער

לגודל חדלוני משחר ועד ערב מתאחר

אולי סימר שירי את לבבך לרגע

אך בודאי לא פשה בך הנגע

נגע שמממון העזזל

והזמן אוי הזמן אוזל

ומה אעשה ויאשתי, ובזתי ליאוש

האם משהו בי ירצה לעזרתי יחוש

ומי לי? ואין אני לי ביומי ובלילי

ומה ישנה שרקי וחכלילי או בלי

ואני כשלעצמי מה אני

סתם הלך בטל ועני

עני מדעת

כלי ריק

כולי שאט

מהיקום המתפרק

מישותי הדלה

הרופפפת כנמלה

נאחזת בקיסם , דלדלה

לעג לי בוז לי, דכני עד עפר

אשר זה גורלך מגורלי שפר

לכן אני איני נשאר

נכון להיום מי יודע מחר

האם אשוב בישמע שופר