בשמיים כוכבים זוהרים

ובשביל מתהלך תמים

מביט פה עלה זהוב

פה גבעול ירוק

פלאי בריאה חוק

ושפתי מתרוננות

שביל שירות וזימרות

שביל ההשראה

"מלאה הארץ מכבודך"