פתיחות

 

 

                 דלת שומרת על חדר קטן

                 על סוד האינטימיות

                  אם תרצה ליכנס לכאן

                   דפוק! אבל בעדינות

 

 

                    ודפיקותיך יגיעו אוזני

                     ויהדהדו בלבבי

   ומלבבי אל ידי

   אפתח לך את דלתי

 

       *  *  * 

  והלב החשוף יפקע

     ויזהיר כיסופין של אורה

      ואור בראשית ירקע

         לזוג כנפי אהבה ויראה

  

        תתרומם הנשמה

        ויתפעם הלב

        על משב דממה

         והגיון חוצב

 

         אז תחזור שכינה

          ותשרה על ישראל

          וקול דקות רינה

           ירטיט מפי אל

             

            ובין כנפי זהב

            תחת המכסה

             ברקיע עב -

             שומרים כרובים

              הסוד הזה .