איילת ש

אם הסיפור נגע בך, עורר בך מחשבה או תובנה חדשה, הרי שעשה הסופר את שלו. שנזכה

באמצע

נשאר אתך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה