מילים הן חומר שנגמר

ואין אין סוף להן

כמו דיונה או חוף חמר

הן מתעצבות ביד נואם

 

פנינה ליד פנינה

הן מתיצבות

   "קחני נא" - " חנני נא

על פיתחי צבאות

 

כולכן טובות ונאוות

צללכן ערב הוא

יבחר בי נא אתן מקוות

נשא אותו וננשאהו

 

טעות קלה נפלה

אי קשב הבנה

אין אף אחת ממכן שפלה

כולכן טובות שחומה ולבנה

 

אך לא החח והכומז

יקנו את לבבי

רק הגיון נאה ומרומז

צלול טהור כקול לוי

 

הקול קול יעקב

עדין ותם ורך

נשא על כנף כרכוב

נדבך אחר נדבך

 

לרעיון המסתלסל שנים ...