בוקר זריחה

אור מופץ ונעים

מנגינה עריבה

מבחוץ ובפנים

-- מתמתח 

ניצוץ אלוקי

לוקח --

פרות משובחים

ממולי פרי

הו איזה פרי

אדום עסיסי

מתק שפתיים

עלה רענן

ידי כבולות

מעיב הענן

פרי עץ הדעת

מתעולל ממולן

´ אסור מכל פרות הגן ´