אותה התחושה

שפרקתי מעלי

את מעמסת היום

וצללתי מורק מחטאים

ונשמתי נשימה עמוקה

מרחיבה ורווח לי

והוטבו כל קליפותי

בזכיון זכות כפיים

של עובד אדמה

המתאחד

עם אחד