במועצת החיות הטורפות

הוחלט פה אחד

את המצרי לנדות

ולנעוץ בו טלפיים

כי נעץ את טלפיו בתינוק

כי עשה את המוות לצחוק

ויתנפלו בשאגה

על כל מצרי שנראה

לא הבחינו בין ולד לאשה

כי הרוב לא יתנו לשפוך דם בהפקר

כנופיות של רוצחים ימגר

כי ערוב לא יתנו לשפוך דם בלי סבה

לא יתנו את ידם לרשעה.

 

* * *

 

חידק מחוידק

יצא מקופסא שמורה בשמיים

ירד להחלות כל טלה וכבשה

אדם שהחלה את לבו

כיבשתו שנתנה לו חלבו

מות תמות!

כי לא יהנה מחלבה

ולא יגוז גזיזותיה

לא יהנה מצימרה

ובוקר יקום המצרי

לא ישמע פעיית שיאו

ותידום געיית פרתו

לא יקרוב מנחתו

כי מת אלילו

וימות לב עובדו

כנגד לב פעוטים

כי לא שמע בכיות יתומים

ותהי מגפה

דבר נורא

ויחלש!

 

* * *

 

אדום ממוגלה

לא נותן מנוחה

מריץ למראה

שבוישה.

אוי אחותי

איך הם פני

והיא נבוכה

היפה בנשים חבשה על פניה מטפחת

פניה מוגלה צלקות ופצעים

האדון המכובד השוט לו ביד

לפניו חרטום מוכלם

על כל חבורה שהשוט צלף

כפל כפליים באף.

שורף מטריף את הדעת מכף רגל עד ראש.

עבד נקלה או אדון מצווה

השחיטו צלמם

וידבר השטן מגרונם

ויפרח פרחה בעורם

נקודות נקודות

שחין דולק עד מאוד.