עוד אחד .

Image

מילא

גדולים מעשי אלוהי...

חורים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה